ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Γραμμή 1

Το 66ο Δημοτικό Σχολείο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+, για το Σχολικό Έτος 2015-2016, με την εξής ομάδα εκπαιδευτικών:

Ιακωβίδης Δημήτριος ΠΕ70, Διευθυντής Σχολείου

Μπρακούλια Μαίρη ΠΕ70, Υποδιευθύντρια Σχολείου & Υπεύθυνη τμήματος Γ1

Γαβριήλ Ευαγγελία ΠΕ70, Υπεύθυνη τμήματος ΣΤ2

Ντούσκου Ελένη ΠΕ70, Υπεύθυνη τμήματος Ε1

Καρούσης Γεώργιος ΠΕ70, Υπεύθυνος Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.)

Σαρμανιώτης Αχιλλέας ΠΕ19, Υπεύθυνος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)