ΤΜΗΜΑ ΣΤ2

Γραμμή 1

Οι καινοτόμες Δράσεις που υλοποιούνται από το τμήμα ΣΤ2 για το Σχολικό Έτος 2015-2016, με Υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την κ. Γαβριήλ Ευαγγελία, είναι οι ακόλουθες:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΛΟΞΗ ΤΑΞΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ