ΣΤ Τάξη

 

Επανάληψη τα ρήματα etre -avoir

 

Διευκρίνιση: Κάθε Δευτέρα θα ανεβαίνουν οι ασκήσεις και κάθε Παρασκευή οι διορθώσεις.

DScanner-1588088582.234592

απαντήσεις Στ

les nombres

66dim

EXERCICES MASCULIN – FEMININ

66 δημοτικο

se presenter