ΣΚΟΠΟΣ

Γραμμή 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βοηθήσει Δημοτικά Σχολεία και από τις τέσσερις χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) με υψηλά ποσοστά μαθητών με χαμηλό ΚΟΕ (κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) να βελτιώσουν τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών τους, χρησιμοποιώντας τη δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας.

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ