ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Γραμμή 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην εκπαίδευση: Μια δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας», συνεχίζεται και το Σχολικό Έτος 2015-2016, για 8η συνεχή χρονιά, η συνεργασία του Σχολείου μας με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» και το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Αφαία» της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Σκοπός της συνεργασίας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης που προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών.

Τα Στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Αναστασία Γουρουντή, Κοιν. Ανθρωπολόγος MSc, Χρυσούλα Παυλόπουλου, Κοιν. Ανθρωπολόγος, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, Κοινωνιολόγος MSc και Νάντια Δήμα, Ψυχοπαιδαγωγός, υλοποίησαν προγράμματα πρόληψης διάρκειας τεσσάρων ωρών σε όλα τα τμήματα του Σχολείου από το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2015 ως και το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2015. Τα θέματα που συζητήθηκαν με τους μαθητές στα πλαίσια των ομάδων ήταν:
1. Σχετίζομαι με τους Συνομηλίκους – Φιλία
2. Συνεργασία
3. Αναγνώριση και Έκφραση Συναισθημάτων
4. Δυναμική Ομάδας
5. Προετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο

Η παρουσίαση τεχνικών και η επίλυση προβλημάτων σε κάθε τμήμα από τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία στην παροχή ευκαιριών μάθησης με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές/τριες – που υποστηρίζει το Σχολείο μας, ένα Σχολείο που το μαθητικό δυναμικό του καταγράφεται με διαφορετικό ΚΟΕ, (κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) – και η διάχυσή τους όχι μόνο στην προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων αλλά σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, έχουν ως επίκεντρο τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς που ενισχύει αξίες όπως η ενσυναίσθηση, το ενδιαφέρον για τους άλλους, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία και η προσωπική ευθύνη. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις – εμπειρίες που ενισχύουν τη δέσμευση των μαθητών/τριών στο: α) να συμβάλλουν στην ευημερία των άλλων μαθητών, β) να αποδέχονται την ευθύνη της συμβολής στο έργο των συμμαθητών τους – συνεργατών τους, γ) να σέβονται τις προσπάθειες των άλλων, δ) να συμπεριφέρονται με εντιμότητα, συμπόνια και εκτίμηση στη διαφορετικότητα, ε) να υιοθετούν θετικές στάσεις ζωής.

Ο σχεδιασμός στρατηγικών και δράσεων για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης έχει ως στόχο την αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητριών/τών ώστε να δημιουργούνται συνθήκες κατάλληλες για ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων και να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες για άμεση στήριξη των μαθητών/μαθητριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζονται σε γνωστικό επίπεδο αλλά σηματοδοτούν συνήθως καταστάσεις που χρήζουν περαιτέρω υποστήριξης ώστε να μπορέσει ο κάθε μαθητής/τρια να δομήσει την ταυτότητά του οριοθετώντας τον εαυτό του με μια ψυχική διάσταση στην υποκειμενοποίηση, με μια ψυχική προσήλωση στην καθυπόταξη αλλά και ταυτόχρονα συγκρότηση του υποκειμένου του, αλλά και συμβουλευτικής γονέων και ψυχολογικής υποστήριξης και η οποία παρέχεται από το Κέντρο Πρόληψης και τα εξειδικευμένα στελέχη του όταν αυτό επισημανθεί από το Σχολείο. Έτσι το Σχολείο μας προωθεί τόσο την ποιότητα όσο και την ισότητα με καλά σχεδιασμένες μαθησιακές ευκαιρίες που αποσκοπούν στην επίτευξη γνωστικών και συναισθηματικών στόχων όχι μόνο για διάφορες ομάδες μαθητών αλλά και για μεμονωμένους μαθητές/μαθήτριες.