Πληροφορική

Μάθημα 1ο

Οι μαθητές ενημερώνονται για τους κυριότερους κανόνες προστασίας του υπολογιστή και των περιφερειακών του. Μελετούν πώς να τοποθετούν στη σωστή θέση τα διάφορα περιφερειακά του υπολογιστή, καθώς και την σωστή θέση της καρέκλας και του σώματος, σύμφωνα με τους κανόνες εργονομίας. Εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν μέσα από πρακτικές ασκήσεις, ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες και αξιολογούν την γνώση τους συμπληρώνοντας το ενσωματωμένο φύλλο αξιολόγησης.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7875

 

Μάθημα 2ο

 

Λογισμικό, ΤΠΕ στο Δημοτικό

 

Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον ήρωα του παιχνιδιού να φτάσει στον προορισμό του, μαθαίνουν να προγραμματίζουν!

Εσείς παιδιά μέχρι μου μπορείτε να φτάσετε;;;

 https://runmarco.allcancode.com/  

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ EXCEL

SUPER MARKET

SUPER MARKET E TAΞΗ

Μάθημα 23 Φεβρουαρίου 2021 – Τάξεις Ε1,ΣΤ1

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 11-3-21