ΠΛΑΙΣΙΟ

Γραμμή 1

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται στο Σχολείο από τους εκπαιδευτικούς: κα. Ντούσκου Ελένη, κα. Γαβριήλ Ευαγγελία και με συμμετέχοντα τον Δ/ντή κ. Ιακωβίδη Δημήτριο, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση». Το Πρόγραμμα έχει υποβληθεί στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α’ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και έχει εγκριθεί.

Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης επιχειρείται και τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών και ενίσχυση της ενσυναίσθησης μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επίκαιρων οξυμένων προβλημάτων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο προσφυγικό θέμα, στην ανεστιότητα του ανθρώπου, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για έκφραση (λεκτική – εικαστική -μουσική) των συναισθηματικών ερεθισμάτων – αντιδράσεων.