Παράταση Εγγραφής στο Π.Σ.Δ.

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                ΑΘΗΝΑ    31.3.2020

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                          

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

      Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

 

66ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

Ταχ. Δ/νση : ΑΛΑΜΑΝΑΣ 6   Τ.Κ 10441

 Τηλέφωνο :

Πληροφορίες: Ιακωβίδης Δημήτριος                                       

e- Mail:  mail@66dim-athin.att.sch.gr

 

           ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΣΤΟ Π.Σ.Δ.

 Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 41600/Δ2 της 30.3.2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Θ. παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 6.4.2020 η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες,  αφού ενημερωθούν για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών   Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

να μεριμνήσουν για την εγγραφή των παιδιών τους.

https://register.sch.gr/students/

              

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ