ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Γραμμή 1

«Οι οφθαλμαπάτες της Τέχνης και η Γεωμετρική Αλήθεια»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην εκπαίδευση: Μια δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της Σχολικής Αποτελεσματικότητας» οι μαθητές και μαθήτριες του ΣΤ2 και του Ε1 επισκέφθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015 το Μουσείο Ηρακλειδών, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» και συγκεκριμένα την Ενότητα: «Οι οφθαλμαπάτες της Τέχνης και η Γεωμετρική Αλήθεια».

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναπτύξει τη διερευνητική σκέψη των μαθητών, σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αναζήτησης και άτυπης μάθησης. Τα παιδιά επισκέφθηκαν τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, έπαιξαν με ειδικά κατασκευασμένα αλληλεπιδραστικά εκθέματα, παρατήρησαν εικαστικά έργα που εμπεριέχουν οφθαλμαπάτες και αμφισημίες που τους οδηγούσαν σε αβεβαιότητες και αντιφάσεις, κατανοώντας έτσι τον ουσιαστικό ρόλο της λογικής των μαθηματικών ως νοητικό εργαλείο, μια στερεή μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων, για την άρση των αντιφάσεων αυτών.

Σύμφωνα με τη διαμορφωμένη πολιτική του Σχολείου για την παροχή ευκαιριών μάθησης, αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του Σχολείου έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν ,να παρατηρήσουν, να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν, συνδέοντας τα Μαθηματικά με την Επιστήμη και την Τέχνη.

Πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη τα παιδιά ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και το Μουσείο, παρατήρησαν επιλεγμένους ζωγραφικούς πίνακες που περιείχαν αμφισημίες και οφθαλμαπάτες, στο χώρο του Σχολείου. Η επιλογή του Μουσείου καθώς και της ενότητας, για την Ε’ και τη ΣΤ’ τάξη έγινε με κριτήριο ότι μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές μιας και λειτουργεί παράλληλα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και ανταποκρίνεται στο επίπεδο πνευματικής ωρίμανσης των παιδιών, πηγαίνοντας από το πιο απλό και συγκεκριμένο, στο πιο σύνθετο και αφηρημένο.

Η Εκπαιδευτικός του ΣΤ2 Γαβριήλ Ευαγγελία

Η Εκπαιδευτικός του Ε1 Ντούσκου Ελένη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.