ΤΜΗΜΑ Ε1

Γραμμή 1

Οι καινοτόμες Δράσεις που υλοποιούνται από το τμήμα Ε1 για το Σχολικό Έτος 2015-2016, με Υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την κ. Ντούσκου Ελένη,  είναι οι ακόλουθες:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ