Ε Τάξη

 

Επανάληψη της 1ης και της 2ης ενότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

κρυπτόλεξο ζώα

Ασκηση 1 ulysse a Paris1

 

Διευκρίνιση: Κάθε Δευτέρα θα ανεβαίνουν οι ασκήσεις και κάθε Παρασκευή οι διορθώσεις.

etre

απαντησεις Ε

qu’est ce quec’est Ε

66dim

EXERCICES MASCULIN – FEMININ

66 δημοτικο

se presenter