ΔΡΑΣΕΙΣ

Γραμμή 1

Οι Δράσεις του Σχολείου μας, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+ για το Σχολικό Έτος 2015-2016 είναι οι ακόλουθες:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΛΟΞΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

O D Y S S E Y

«Το αν-οίκειο του Άλλου»