Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

καλ1

καλ2

καλ3

Συνημμένα ΚΑΛΛΙΤ_ΣΧ_05_20_50943