ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Erasmus+ 2015-2016

Γραμμή 1

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Αξιολόγηση εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού στο Σχολείο μας, μέσω ερωτηματολογίου. Στην Αξιολόγηση πήραν μέρος 163 μαθητές, από τη Β΄ Τάξη ως και τη Στ΄ Τάξη, 81 αγόρια (50%) και 82 κορίτσια (50%).

Η θετική αποτίμηση της έρευνας, αποτυπώνεται στα παρακάτω βασικά σημεία της:

 • Στην ερώτηση «Είσαι ικανοποιημένος/η από την εφαρμογή των κανόνων Εσωτερικού Κανονισμού στο Σχολείο σου;», οι μαθητές απαντούν θετικά σε ποσοστό 80%, αποδεικνύοντας έτσι τη σημαντική προσπάθεια των Εκπαιδευτικών του Σχολείου στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων.
 • Στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι εσύ εφάρμοσες ως όφειλες τους Κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού;» η πλειοψηφία των μαθητών (87%) δίνει θετική απάντηση, αποδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματική συμμετοχή των μαθητών στην εφαρμογή των κανόνων.
 • Στις ερωτήσεις «Μετά την εφαρμογή των κανόνων παρατήρησες λιγότερα παιδιά να τρέχουν επικίνδυνα στο προαύλιο;» & «Μετά την εφαρμογή των κανόνων παρατήρησες λιγότερα παιδιά να τρέχουν επικίνδυνα στα σκαλιά;», δύο κοντινές ερωτήσεις ως προς το περιεχόμενό τους, παραπλήσιο ποσοστό μαθητών (61% & 63%), αλλά χαμηλότερο του θετικού 80%+ των προηγούμενων ερωτήσεων, αποφαίνονται θετικά, δείχνοντας από τη μία τη σημαντική προσπάθεια από μέρους των Εκπαιδευτικών, στην εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων, και από την άλλη, την επιπλέον προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, ώστε την επόμενη Σχολική Χρονιά, να υπάρξει περαιτέρω μείωση του ποσοστού των παιδιών που τρέχουν επικίνδυνα στα σκαλιά και στο προαύλιο.
 • Στην ερώτηση «Παρατήρησες μετά την εφαρμογή των κανόνων λιγότερα σκουπίδια στο προαύλιο;», η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (79%) απαντά θετικά, αποδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντική δουλειά έγινε στον κανόνα αυτόν από εκπαιδευτικούς και   μαθητές.
 • Στην ερώτηση «Μετά την εφαρμογή των Κανόνων παρατήρησες λιγότερα παιδιά να συμπεριφέρονται άσχημα;», 97 μαθητές (59%) απαντούν θετικά ενώ οι υπόλοιποι (41%) αρνητικά, αποδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο από τη μία τη σοβαρότητα του κανόνα και από την άλλη την αναγκαιότητα εύρεσης αυτών των μεθόδων και εκείνων των εργαλείων, ώστε την επόμενη Σχολική Χρονιά, να υπάρξει δραστικότερη αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών από μέρους των μαθητών μας.
 • Στην ερώτηση «Ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η συνέπεια από τη μη τήρηση των κανόνων του Εσωτερικού Κανονισμού;», οι 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις είναι: 1. Ασκήσεις ευθύνης στην τάξη, ή στο γραφείο του Δ/ντή, ή στο γραφείο των Δασκάλων (34 μαθητές), 2. Απώλεια διαλειμμάτων (29 μαθητές), 3. Επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς και ενημέρωσή τους (18 μαθητές) και 4. Απομάκρυνση από το Σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία (17 μαθητές).
 • Στην ερώτηση «Τι θεωρείς σωστό να κάνει το Σχολείο σου ώστε να εφαρμόζονται πλήρως οι Κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού;», οι 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις είναι: 1. Ασκήσεις ευθύνης (24), 2. Περισσότερη επιτήρηση από τους Εκπαιδευτικούς (17), 3. Εκπαίδευση των μαθητών από τους Δασκάλους στην ορθή τήρηση των κανόνων (16) και 4. Περισσότερη αυστηρότητα από τους Δασκάλους (12) και ενημέρωση των γονέων και των μαθητών από τον Δ/ντή (12).

Συνολικά αποτιμώντας τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτουν:

 • Θετικά ευρήματα ως προς τις ερωτήσεις εφαρμογής των κανόνων του Εσωτερικού Κανονισμού, αποδεικνύοντας τη σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους Εκπαιδευτικούς και με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην ορθή τήρηση των κανόνων.
 • Αξιόλογες προτάσεις των παιδιών ως προς τις συνέπειες μη τήρησης των κανόνων και ως προς τη στάση του Σχολείου για την ορθή εφαρμογή τους.

Τέλος, πρέπει να μας προβληματίσει εποικοδομητικά το γεγονός ότι στις δύο (2) τελευταίες ερωτήσεις, ως προς τις συνέπειες μη τήρησης των κανόνων και ως προς τη στάση του Σχολείου για την ορθή εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού, υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που παρανόησε, 34 και 38 αντίστοιχα, και μέσα από την αναζήτηση των πιθανών αιτιών (γνώση & εμπειρία, ορθά ερευνητικά εργαλεία, περισσότερος χρόνος επεξεργασίας ερωτήσεων και προετοιμασίας διεξαγωγής της έρευνας, καλύτερες οδηγίες, ενεργότερη συμμετοχή όλων, κ.α.) να οδηγηθούμε σε γόνιμα συμπεράσματα για αποτελεσματικότερες ενέργειες, στα επόμενα Σχολικά Έτη, με στόχο πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει το Σχολείο μας.

Προσωπικά ως Καθηγητής Πληροφορικής του 66ου ΔΣ Αθηνών για το Σχ. Έτος 2015-2016 και ως μέλος της Ομάδας Erasmus+ 2015-2016, νοιώθω κερδισμένος μέσα από τη διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών και κυρίως από τα αποτελέσματα τους, αλλά και από τη δημιουργία της ιστοσελίδας https://66dimath.wordpress.com του Σχολείου, η οποία και αυτή πρέπει να αποτιμηθεί θετικά ως «προϊόν» του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+, ενώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δ/ντή κ. Ιακωβίδη Δημήτριο και βεβαίως τους Συναδέλφους μου, Μαίρη, Λίτσα, Ελένη, Κωνσταντίνα και Γιώργο και όλο το Σύλλογο Διδασκόντων του 66ου ΔΣ Αθηνών.

Σαρμανιώτης Αχιλλέας

2. Σύντομη Διαπιστωτική Αποτίμηση (από την Ντούσκου Ελένη, εκπαιδευτικό του Ε1)

Τίτλος προγράμματος ‹‹Προώθηση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση: Η αξιοποίηση της δυναμικής προσέγγισης για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας››.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Παροχή ευκαιριών μάθησης πέρα από τις προβλεπόμενες στο Α.Π.

Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Τροποποίηση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός και εκτός τάξης.

Προώθηση της συνεργασίας του σχολείου με τους εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία (κοινότητα, γονείς, συγγραφείς παιδικού βιβλίου, καταξιωμένους εικαστικούς καλλιτέχνες και μουσικούς).

Αξιοποίηση των πηγών μάθησης στο σχολικό χώρο (σχολική βιβλιοθήκη, Η/Υ,κ.λ.π.).

Δημιουργία θετικής στάσης στα μαθηματικά.

Δραστηριότητες

– Κατά τη διάρκεια σχεδόν όλου του σχολικού έτους οι μαθητές-τριες του τμήματος Ε1, εργάζονταν σε μικρές ομάδες σε επιλεγμένες όμως εργασίες. Άλλα φύλλα εργασίας ήταν ατομικά και άλλα ομαδικά. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν το εξής: Ενώ σε άλλα μαθήματα υπήρχε θετική στάση για να εργαστούν ομαδικά, στο μάθημα των μαθηματικών υπήρχαν διαφωνίες, διότι επιθυμούσαν να εργαστούν ατομικά, ειδικά τους πρώτους δύο μήνες περίπου.

– Εκτός της ατομικής, καθημερινής εργασίας ,δύο φορές την εβδομάδα περίπου τα παιδιά εργάζονταν σε ομάδες πάνω σε προβλήματα, ασκήσεις μαθηματικών. Τις λύσεις που έδιναν, τις παρουσίαζαν στην τάξη ,ως ομάδα και εφόσον είχαν κατανοήσει όλα τα μέλη της, όσο ήταν αυτό δυνατόν, τις απαντήσεις που έδιναν. Στο τέλος της δραστηριότητας υπήρχε η επεξήγηση στις σωστές απαντήσεις.

– Στο μάθημα της Γεωγραφίας εργάστηκαν και ομαδικά φτιάχνοντας τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας σε ανάγλυφη αναπαράσταση και μέσα στην τάξη και ως κατʹοίκον εργασία. Η αξιολόγηση ήταν ομαδική και όχι ατομική.

– Στο μάθημα της Ιστορίας με τον ίδιο τρόπο εργάστηκαν με τη συλλογή πληροφοριών και εικόνων από το Βυζαντινό Μουσείο ,το οποίο και επισκέφτηκαν παρακολουθώντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

– Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής εξέλεξαν ένα μαθητικό συμβούλιο το οποίο ήταν υπεύθυνο να ενημερώνει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος καθώς και την εκπαιδευτικό του τμήματος, για τυχόν προβλήματα. Υπήρχε η δυνατότητα κυρίως στην ώρα του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής να συζητούν και να παίρνουν αποφάσεις. Έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ταμείο της τάξης, να οργανώσουν μια γιορτή για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά είχαν όλα μια πολύ θετική στάση σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, και συμμετείχαν στο σύνολό τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οργάνωσαν μια γιορτή στην τάξη τους, στην οποία όλοι και ο καθένας τους ξεχωριστά ανέλαβαν και ένα μέρος της, διασκέδασαν, χάρισαν δώρα μεταξύ τους, λουλούδια στους δασκάλους τους, τραγούδησαν στους μαθητές των άλλων τάξεων. Επίσης αποφάσισαν να δώσουν ένα χρηματικό ποσό σε κάποια Διεθνή Οργάνωση για τα παιδιά (ψήφισαν την UNICEF).Σε όλες αυτές βέβαια τις δραστηριότητες υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ τους, αρκετές φορές δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα ή απόφαση και επαναλάμβαναν τη συζήτηση τους. Αυτή η γιορτή, καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπως και η εκδήλωση : «Το αν – οίκειο του Άλλου» στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θεωρήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές από τις καλύτερες γι’ αυτούς σχολικές στιγμές τους, στο σχολικό έτος που μόλις τελείωσε.

– Μετά την ανακοίνωση και εφαρμογή του κανονισμού του σχολείου παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση των αργοπορημένων μαθητών στο σύνολο των μαθητών του τμήματος. Ήταν ενήμεροι για τις ανακοινώσεις, διότι υπήρχε συνήθως και μια σύντομη συζήτηση με την εκπαιδευτικό του τμήματος γι’ αυτές. Επίσης ένας μαθητής ή μαθήτρια αναλάμβανε την ημέρα να ενημερώνει τον αργοπορημένο μαθητή-τρια για τυχόν ανακοινώσεις. Ο κανονισμός του σχολείου είχε πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και από τους γονείς από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν γι’ αυτόν από τους εκπαιδευτικούς. Έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και ίσως γι’ αυτό φρόντισαν και οι ίδιοι τον χρόνο προσέλευσης των μαθητών.

– Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και όταν ο καιρός ήταν βροχερός, με συνέπεια οι μαθητές/μαθήτριες να παραμένουν στην τάξη, ή κάποιος εκπαιδευτικός απουσίαζε, τα παιδιά απασχολούνταν με επιτραπέζια παιχνίδια εντός της τάξης: σκάκι, γκρινιάρη, φιδάκι κ.α. Ειδικά για το σκάκι στόχος ήταν να μάθουν όσοι περισσότεροι μαθητές τους κανόνες του παιχνιδιού, και να παίζουν, εάν βέβαια το επιθυμούσαν. Αν και δεν έβγαιναν στο προαύλιο χώρο του σχολείου, πολλές φορές ζητούσαν να παίξουν με τα επιτραπέζια παιχνίδια ακόμη και όταν ο καιρός ήταν καλός.

– Κατά τη διάρκεια δύο διαλειμμάτων της εβδομάδας, υπήρχε η δυνατότητα οι μαθητές-τριες να συζητούν με την εκπαιδευτικό του τμήματος και να ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα στην τάξη και στο σχολείο οι ίδιοι ή το μαθητικό συμβούλιο. Σε αυτή την προσπάθεια στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων παρατηρήθηκε το εξής: Πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα στην αρχή, που οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τον χρόνο αυτό για να πουν, να ενημερώσουν για οτιδήποτε χωρίς να είναι απαραίτητα και κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια όμως, υπήρχε κάπως καλύτερη διαχείριση του χρόνου αυτού και αυτό βοήθησε και τον διδακτικό χρόνο μιας και αρκετά θέματα διαχειρίζονταν κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων.

– Ανάγνωση και συζήτηση λογοτεχνικών έργων με θέμα τα μαθηματικά:

 • Το παραμύθι της τετράγωνης λογικής του Χρίστου Γ.Παπαδόπουλου.
 • Η (μία και μοναδική) μαύρη θρούμπα. Ένας γρίφος για τον Οκτάβιο Παζλ της Λέλας Στρούτση (Επιλογή από μία παρουσίαση του βιβλίου στο Μουσείο Ηρακλειδών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ‹‹Θαλής και φίλοι››).

Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και θετική στάση ειδικά από τους μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αρχικά υπήρχε η αφήγηση, ακολουθούσε η συζήτηση για την ‹‹ανακάλυψη της συνέχειας››, η αναζήτηση μαθηματικών εννοιών- λέξεων-συμβόλων. Στο τέλος του κάθε λογοτεχνικού έργου επέλεξαν τους αγαπημένους τους ήρωες, τους ζωγράφισαν καθώς και ονόμασαν τα κεφάλαια του βιβλίου μαθηματικών της Ε’ τάξης με τον τρόπο που είδαν στο λογοτεχνικό βιβλίο της Λέλας Στρούτση, ενδεικτικά:

Κεφάλαιο 2 πρότειναν → Κεφάλαιο 222.224 – 222.222

Κεφάλαιο 10 πρότειναν → Κεφάλαιο  του 40

Κεφάλαιο 6 πρότειναν → Κεφάλαιο 6,5 – 0,5

Έπαιξαν με μαθηματικούς γρίφους, ψάχνοντας τη λύση τους, πρότειναν εξώφυλλα με μαθηματικά, γεωμετρικά σύμβολα προσπαθώντας να αποκαλύψουν κάτι καινούργιο για τα ίδια. Αυτές οι δραστηριότητες είχαν στόχο να δημιουργήσουν θετική διάθεση για περαιτέρω έρευνα και εργασία στα μαθηματικά καθώς και να αισθανθούν χαρά και ευχαρίστηση.

– Η δραστηριότητα της ανάγνωσης λογοτεχνικών έργων με θέμα τα μαθηματικά είχε διάρκεια περίπου 2 μήνες και γίνονταν την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Μέσα από αυτή δόθηκαν ερεθίσματα στα παιδιά να σκεφτούν, να συνδυάσουν, να ανακαλύψουν και να χαρούν.

Για τους υπόλοιπους παιδαγωγικούς στόχους πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου:

https://66dimath.wordpress.com/

Έγιναν, πραγματοποιήθηκαν δράσεις που πιστεύω ότι βοήθησαν και θα βοηθήσουν στο μέλλον στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας: η δημιουργία του εσωτερικού κανονισμού με τις γνώσεις και τη βοήθεια της κ. Γαβριήλ Ευαγγελίας, η δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου από τον κ. Σαρμανιώτη Αχιλλέα, η έκθεση στην κεντρική εκδήλωση του σχολείου στο Quilombo Centro Cultural με την έμπνευση και τη βοήθεια καθώς και τον συντονισμό αυτών και όλων των άλλων δράσεων το Δ/ντή, κ. Ιακωβίδη Δημήτρη . Για όλους αυτούς τους λόγους να ευχαριστήσω και το Σύλλογο διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου αλλά και του συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου και βέβαια όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του Σχολείου μας!!

Ήταν για εμένα μια πολύ δημιουργική χρονιά! Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά!!

Ελένη Ντούσκου

3. Αποτίμηση-σχόλια (από την κ. Γαβριήλ Ευαγγελία, εκπαιδευτικό του ΣΤ2)

Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+ 2015-2016, μας έδωσε τη δυνατότητα μέσω μιας θεωρητικά θεμελιωμένης προσέγγισης, του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΔΜΕΑ), να αναπτύξουμε τις δικές μας στρατηγικές και δράσεις. Ιδέες και σκέψεις που υπήρχαν, αποτέλεσαν τη βάση και μέσα από την αγαστή συνεργασία μας με την κ. Παπαστυλιανού και την κ. Ράλλη αναπτύξαμε τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία για να σχεδιάσουμε τις στρατηγικές και τις δράσεις μας ως Σχολείο.

Παρακάτω αναφέρονται εν συντομία τα σημαντικότερα σημεία της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα Erasmus+:

 • Σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δέσμευση όλων των συμμετεχόντων (καλλιεργήθηκε μια συλλογική κουλτούρα, αλληλεγγύης, ενδιαφέροντος και κοινών προβληματισμών, στόχων, μοιράσματος και αλληλομόρφωσης).

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη διάρκεια του προγράμματος υπήρξαν και άλλοι/ες εκπαιδευτικοί που έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αν και δεν αναφέρονται στη συμμετοχή του Σχολείου μας.

 • Διαμόρφωση μιας ρητής πολιτικής του Σχολείου μας βασισμένης σε αξίες/αρχές όπως, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αυτοπειθαρχία.

Η ύπαρξη μιας σαφούς πολιτικής στου Σχολείου βοήθησε ώστε να κατανοήσουμε τι ακριβώς αναμενόταν να κάνουμε αλλά και για θέσουμε τις βάσεις για το τι πρέπει να κρατήσουμε ή να αλλάξουμε στην υπάρχουσα πολιτική.

 • Ορισμός των επιμέρους στόχων προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας βασιζόμενοι στην εμπειρία αλλά και στα ερευνητικά δεδομένα της έρευνας μας «Οι απόψεις των παιδιών για το Σχολείο» .
 • Δημιουργία και κοινοποίηση προς κάθε ενδιαφερόμενο/η του Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου μας.
 • Δημιουργία και παρουσίαση του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου μας στους/στις δασκάλους/ες και μαθητές/τριες.
 • Αξιολόγηση μέσω έρευνας, του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου μας από τις ίδιες τις/ τους μαθήτριες/ές.
 • Βιωματικό εργαστήριο για τους/τις μαθητές/τριες των Δ’, Ε’, Στ’ τάξεων.

Αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία τόσο για μαθητές/τριες όσο και για τους δασκάλους/ες του Σχολείου μας που το παρακολουθούσαν ως παρατηρητές ή και συμμετέχοντες. Σαφώς αυτή η δράση συνετέλεσε ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση και να βοηθηθούν ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

 • Οργάνωση και παρουσίαση της έκθεσης των μαθητών/τριών του Σχολείου μας, «Το αν – οίκειο του Άλλου» στον Πολυχώρο ‹‹Quilombo Centro Cultural››.

Η τελευταία δράση ήταν μια πολύ σημαντική από κάθε άποψη δράση για το Σχολείο μας στην κατεύθυνση της πολιτικής του Σχολείου μας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και του περιβάλλοντος μάθησης του Σχολείου. Προσεγγίζοντας με σεβασμό και ευαισθησία επίκαιρα οξυμένα θέματα και ιδιαίτερα το προσφυγικό θέμα, διαμορφώθηκε ένα δομημένο πλαίσιο δράσεων μέσα από τις οποίες καλλιεργήθηκε και ενισχύθηκε η έκφραση των παιδιών με διάφορους τρόπους:

Λεκτική → δημιουργία λόγου, κειμένου από τα ίδια τα παιδιά, μετά από προβληματισμό και εποικοδομητικές συζητήσεις που προηγήθηκαν και συνόδευσαν την εικαστική παρέμβαση που παρουσίασαν,

Εικαστική → ομαδικό έργο που εμπνεύστηκαν από διακεκριμένους καλλιτέχνες,

Μουσική → μουσικό κομμάτι που παρουσιάστηκε πάλι από μαθητές του σχολείου. Κάθε μία προσπάθεια για έκφραση από αυτές, για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο, ήταν αληθινή και αξιέπαινη από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου.

Τα παιδιά του Σχολείου τα οποία συμμετείχαν στην εκδήλωση εργάστηκαν σε ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο και έχοντας επίγνωση του κοινού στόχου που δεν ήταν άλλος από την προετοιμασία και την παρουσίαση των συλλογικών τους έργων, πέρασαν από τα διάφορα στάδια της συν-εργασίας. Οι προαναφερθείσες αξίες, σεβασμός, αξιοπρέπεια, αυτοπειθαρχία αναδείχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά στην πράξη ως εξέχουσες προκειμένου να φέρουν σε πέρας το έργο που είχαν αναλάβει ενώ οι δεξιότητες της κατανόησης του άλλου αλλά και της αυθεντικότητας στην επικοινωνία ήταν εξίσου σημαντικές. Όσον αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς, την ομάδα που έφερε τη βασική ευθύνη της εκδήλωσης, υπήρξε μια αξιόλογη και εξαιρετική συνεργασία με ένα συλλογικό αποτέλεσμα το οποίο μας συν-έδεσε ακόμη περισσότερο.

Όλα αυτά όμως θα έμεναν ιδέες αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια, του Διευθυντή του Σχολείου μας, ο οποίος είχε την έμπνευση, αλλά και την οργάνωση υλοποίησης της δράσης αυτής, αλλά και του συντονισμού όλου του προγράμματος Erasmus +.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης τόσο παιδιά όσο και γονείς είχαν μόνο πολύ θετικά σχόλια.

Όλοι/ες όσοι/ες συμμετείχαν, όχι μόνο στην κεντρική εκδήλωση του σχολείου, αλλά και στο πρόγραμμα Erasmus+ θεωρούμε ότι είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν, να μάθουν, να δημιουργήσουν, αλλά και να μοιραστούν απόψεις, στρατηγικές, τρόπους δράσης και αυτό αφορά εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις οι οποίες θεωρούμε ότι βοήθησαν και θα βοηθήσουν στο μέλλον στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας: η δημιουργία του εσωτερικού κανονισμού, η δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου , η έκθεση στην κεντρική εκδήλωση του σχολείου.

Για όλους αυτούς τους λόγους:

Ευχαριστώ όσες και όσους συν-οδοιπόρησαν εφέτος σ’ αυτό το ταξίδι στον κόσμο της έρευνας και της αναζήτησης.

Ευχαριστώ,

την κ. Ντούσκου Ελένη, που με το χαμόγελό της μου έδινε κουράγιο αν κάτι ‘στράβωνε’ και με δίδαξε την πραότητα

τον κ. Σαρμανιώτη Αχιλλέα, που με συγκίνησε με την ακούραστη προθυμία του και με μύησε στην όμορφη πλευρά του ‘τεχνοκρατισμού’

τον κ. Ιακωβίδη Δημήτρη, που από ένα δύσκολο πόστο κατάφερνε να έχει παρουσία σε ό,τι κι αν προέκυπτε και με το φως του φώτισε τις σκιές μου

ευχαριστώ από καρδιάς

την Μαίρη, τον Γιώργο, την Άννα και όλες και όλους όσες και όσους στάθηκαν δίπλα μας σ’ αυτό το εγχείρημα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες

στην κ. Παπαστυλιανού και την κ. Ράλλη για την πολύτιμη βοήθειά τους

Ευαγγελία Γαβριήλ

 4. «Το αν – οίκειο του Άλλου» (από τον κ. Ιακωβίδη Δημήτριο, Δ/ντή του Σχολείου)

Στον ευρωπαϊκό μεσοπόλεμο η κοινότητα ήταν η βασική έννοια προαγωγής της ιδιότητας του πολίτη και η μεταφορά της στην εκπαίδευση αφορούσε αλλαγές και μετασχηματισμούς σε σχέση με την πρότερη δική της παράδοση. Τα προηγούμενα χρόνια η έννοια αφορούσε τη σχολική κοινότητα και το ανοιχτό προς τα μέσα σχολείο, ενώ οι σημερινές αλλαγές αφορούν τη διαφορετική σημασία του σχολείου και του ανοιχτού προς τα έξω σχολείου. Κι όλα αυτά όχι σαν μια έτοιμη και δομημένη διαδικασία, αλλά με τον συμμετοχικό σχεδιασμό των μαθητών. Το σχολείο που αποκτούσε σε βάθος χρόνου τα χαρακτηριστικά του οστράκου, ενώ η αυλή και η τάξη συνεργούσαν στην επιστροφή στην αμιγώς γνωστική διαδικασία με τάση για ουδετερότητα στην περίπτωση εμπλοκής του εκπαιδευτικού, απαιτεί τη σύντηξη των οριζόντων μας.

Το Σχολείο μας έχοντας διοργανώσει στο παρελθόν πολύ επιτυχημένες ημερίδες όπως: «Το Σχολείο που ονειρευόμαστε», (2015), «Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση» (2014), «Τα δικαιώματα του παιδιού» (2013), δίνοντας λόγο όχι μόνο σε θεσμικούς φορείς αλλά και σε καταξιωμένους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες, τολμά φέτος να επανέλθει σε μια πολιτική του που τα τελευταία χρόνια είχε ατονήσει : να ανοίξει τις πόρτες του και να βγάλει έξω από το σχολικό χώρο τα συν – δημιουργήματά του (γραπτά, εικαστικά, μουσικά, θεατρικά), σε χώρο που να είναι προσβάσιμος σε όλους τους γονείς των μαθητών – μαθητριών. Οι μικροί δημιουργοί προσεγγίζοντας τη ρευστότητα του μέσα και του έξω, ως ορίων που διαχωρίζουν εμάς από τους «Άλλους» ανίχνευσαν ότι το αν-οίκειο του Άλλου είναι τόσο οικείο, γι’ αυτό και μας διακατέχει ο φόβος. Ο «Άλλος» μου μοιάζει. Με πλησιάζει. Είναι εδώ. Είναι εγώ. Είμαι ο «Άλλος».

Ευχαριστώ όλους, γνωστούς και αγνώστους που συν – ταξίδεψαν μαζί μας.

Ένα ανθρώπινα τεράστιο Ευχαριστώ στην κ. Ντόνα Παπαστυλιανού, καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στην κ. Ασημίνα Ράλλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στην κ. Ευαγγελία Τσερπελή , υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου που προίκισαν με διάθεση, συνεργασία, και εμπιστοσύνη όλο το μαθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ευχαριστώ όμως και κυρίως τους Συναδέλφους που βάδισαν μαζί μου σε συνειδητές επιλογές, που ήρθαν με μια γλώσσα που δεν απαξιώνει αλλά αξιώνει τις λέξεις στην εσωστρεφή προοπτική τους.

… που αποφάσισαν να γράψουμε για λίγο Ιστορία ξέροντας ότι: «Η Ιστορία δε λέει ποτέ αντίο. Η Ιστορία λέει μόνο: θα τα πούμε αργότερα», Λίτσα, Ελένη, Αχιλλέα, Μαίρη, Γιώργο.

Ιακωβίδης Δημήτριος