ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (08.15- 13.15) ΜΕΣΩ WEBEX