ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

επαναλειτουργια

Α1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Α1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Α2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Α2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Α3 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Α3 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

 

Β1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Β1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Β2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Β2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Β3 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Β3 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

 

Γ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Γ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Γ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Γ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

 

Δ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Δ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

Δ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

Δ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

 

Ε1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

E1 YPOTMHMA 2

Ε2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

E2 YPOTMHMA 2

 

ΣΤ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

ΣΤ1 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

ΣΤ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1

ΣΤ2 ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ