Ανακοίνωση 23-03-2020

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                ΑΘΗΝΑ    23.3.2020                                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                          

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

      Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

 

66ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

Ταχ. Δ/νση : ΑΛΑΜΑΝΑΣ 6   Τ.Κ 10441

 Τηλέφωνο :                                                                                                                                 Πληροφορίες: Ιακωβίδης Δημήτριος                                       

e- Mail:  mail@66dim-athin.att.sch.gr

 

Οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως

Σας διαβιβάζουμε Οδηγίες για την υλοποίηση προγραμμάτων Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών, σύμφωνα  με την Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2 της 20.3.2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Θ.

Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως

εκπαίδευση

β) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019.

https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Οι γονείς/κηδεμόνες  μεριμνούν για την εγγραφή των

μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες

αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να

συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα

https://register.sch.gr/students/ .

Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές:

α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ

https://register.sch.gr/students/admins/ , και

β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και

γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους

εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα.

Χρήσιμες Πληροφορίες για πρόσβαση στις πλατφόρμες – Οδηγίες

Για την απόκτηση λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές

στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://register.sch.gr/students/

                                                   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                      ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ